Selecteer een pagina

Het nieuwe werken: de hemel of …?

“Ik moet elke dag om 7 uur op kantoor zijn, anders is “mijn” werkplek ingepikt door iemand anders.”

“Heerlijk, uitslapen tot half 8, mijn mail checken aan de keukentafel en na de spits op weg naar kantoor waar ik mijn dag uitgerust en goed voorbereid begin.”

“Het lijkt wel of ik dag en nacht doorwerk nu ik overal en altijd bereikbaar ben!”

“Ik leer ineens allemaal nieuwe collega’s kennen met andere ideeën en nieuwe inzichten. Dat helpt mij weer op weg.”

Tijd- en plaats onafhankelijk werken, iedereen ervaart het anders. De een vindt het fantastisch, de ander een regelrechte ramp. Het is ook niet gek dat veel mensen er moeite mee hebben. Het is een verandering met grote impact op het dagelijkse kantoorleven.

Het nieuwe werken is veel meer dan een dag in de week thuis mogen werken van de baas. Het vraagt om een verandering van mindset van zowel medewerker als leidinggevende. En het vraagt om een andere inrichting van de organisatie.

Minder regels en meer vrijheid zijn nodig om het nieuwe werken tot een succes te maken. Waar zij dat nog niet konden, moeten medewerkers en leidinggevenden leren om elkaar te vertrouwen en los durven laten. En tegelijkertijd zelf op durven staan, initiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen, samenwerkingen opzoeken. Ondernemend zijn dus. Oprechte feedback geven en transparant zijn. In veel gevallen betekent dit een grote cultuurverandering en dat kost tijd en aandacht.

Ook voor de directie is het nieuwe werken spannend. Want hoe zorg je dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen terwijl je medewerkers meer vrijheid geeft? Het is de taak van de directie om de juiste koers te bepalen door een heldere strategie te formuleren en de visie te communiceren. Zij moeten ervoor zorgen dat de hele organisatie weet welke kan ze op moet bewegen en daar ook vol enthousiasme voor gaat.

Het kantoor wordt een ontmoetingsplaats, waar ideeën gedeeld worden, inspiratie wordt opgedaan en externe relaties ontvangen worden. ICT speelt een belangrijke factor. ICT moet het mogelijk maken voor iedereen om op elk moment en op elke plek te kunnen werken. En dat op een veilige manier.

Als het allemaal zo moeilijk is, wat is dan het succes?

Een gevoel van vrijheid geeft veel mensen het ultieme geluksgevoel. En ik ben van mening dat meer geluk op de werkvloer voor iedereen iets oplevert; voor de werkgever, de werknemer en de klant. Ook spreekt deze manier van werken jongeren aan en is het een onderdeel van aantrekkelijk werkgeverschap, faciliteert het innovatie, zorgt het voor meer wendbaarheid en sluit het aan bij de verschuiving naar het steeds meer projectmatig werken.

Wil je er meer over weten? Neem dan contact met me op!